PDF-formulieren

Het maken van invulbare PDF-formulieren doen we al jaren met veel succes en tot tevredenheid van onze klanten.

 

Waarom een pdf-formulier:

– PDF (Portable Document Format) is een platform (Windows, Linux en Mac) onafhankelijk bestandsformaat;

– Een PDF behoudt zijn afmetingen, opmaak, kleur en lettertypen;

– Invulbare formulier functies;

– Een PDF kan beveiligd worden;

– Het programma Adobe Acrobat Reader is gratis en (daardoor) wijd verspreid;

– Sinds 1993 het bestandsformaat voor uitwisseling van informatie.

Voordeel PDF-formulier:

– Simpele en robuuste oplossing voor de verspreiding van formulieren;

– Eén op éen communicatie; aanbestedende partij vult in, beveiligd het formulier en verzend het naar de ondernemer.